PročByla bych ráda, kdyby tento web byl pomocí pro rodiče stejně postižených dětí, předčasně narozených dětí, dětí s expresivní poruchou řeči a adhd. Pomohl jim vyřešit některé výchovné problémy či je jen navedl na správnou cestu. Chtěla bych tady ukázat práci s naším synem, pomůcky které používáme, různá logopedická cvičení. Ctěla bych Vám předat své zkušenosti se získáváním informací ohledně práce a výchovy s těmtito dětmi a myslím si, že rada od matky stejně či podobně postiženého dítěte je tou nejlepší radou.

pátek 31. srpna 2012

Logopedie druhá návštěva
Prvotní návštěva byla jen seznamovací a taková ta "papírovací".  Dnes jsem dostala zprávu od paní logopedky, tedy komplexní vyšetření.
Kopíruji něco ze zprávy.
Diagnoza: vývojová dysfázie, vývojová verbální dyspraxie, dyslalia gravis
Obsah řeči výrazně opožděný a expresivní složvě a narušení je i v receptivní složce, Postiženy oblasti řečového vývoje - foneticko-fonologická, sémanticko-lexikální, morfologicko-syntaktická i pragmatická.
Slabá slovní zásoba aktivní. Obtíženě se učí novým pojmům. Potíže v krátkodobé i dlouhodobé sluchové paměti. Vyjadřuje se jednoslovně, holé věty. Nepravidlenost slovosledu. Agramatismy. Složitějším pokynům a složeným instrukcím neporozumí. Srozumitelnost řeci je zhoršená těžkou dyslalií hláskovou, slabikovou i slovní. Obtížně se dorozumívá, cílená komunikace řečí selhává. Opožděná je grafomotorika, koordinace pohybů v jemné i hrubé motorice.
Projevy lehké psychomotorické instability. Nutné střídání úkolů pro lepší motivaci a práci.
To vše ze zprávy.

Dnes jsme dostali vytiský papír kde jsou slova začínající na V - budeme tedy trénovat výslovnost V, tak dlouho dokud to nepůjde. Však výslovnos V učíme pouze u slov. Když Matěj bude skládat věty nedbáme na výslovnost, ale na větu samou, výslovnost tedy u vět ani neopravujeme.
Paní logopedka měla k němu opravdu pěkný přístup. Učili se to pomocí puzzlí na kterých byla veverka, takže jakoby dělal veverku, to ho rozveselilo a nabudilo ke spolupráci.
Dál si skládal puzzle od firmy granna. Na těch se učil tvořit větu.
Učili se předložku NA a DO(já ho toho učila asi hodně naráz, takže zvolním a budu dělat pouze jednu předložku). Opět se to učili hrou, takže plyšáci byli rozhozeni po místnosti a byli NA koši, Na zemi, NA křesle......
Zkoušeli i rytmizaci, budeme také doma víc procvičovat, toto jsem moc s Matýskem nedělala.
Posledním cvičením bylo cvičení motoriky - křížové pohyby.
Toto cvičení nafotím, je to velmi důležité aby začaly pracovět obě hemisféry mozku. Mě to připadalo jako lehoučké cvičení, však Matěj uplně pohořel.  Jak budu mít chvíli času nafotím jak se to má dělat.

Paní logopedka dělá i kineziologii, říkala, že občas něco zařadí i do naší klasické logopedické hodiny.

Byli jsem tam cca hodinu, pro mě úžasný přístup, skvělá práce s dítětem, hravou formou.....
Už se těším na další setkání to bude za cca 3týdny.

Žádné komentáře:

Okomentovat