PročByla bych ráda, kdyby tento web byl pomocí pro rodiče stejně postižených dětí, předčasně narozených dětí, dětí s expresivní poruchou řeči a adhd. Pomohl jim vyřešit některé výchovné problémy či je jen navedl na správnou cestu. Chtěla bych tady ukázat práci s naším synem, pomůcky které používáme, různá logopedická cvičení. Ctěla bych Vám předat své zkušenosti se získáváním informací ohledně práce a výchovy s těmtito dětmi a myslím si, že rada od matky stejně či podobně postiženého dítěte je tou nejlepší radou.

pátek 6. prosince 2013

Logopedie

Po delší době návštěva logopedie.
Řešila jsem s paní logopedkou Matýskovu stagnaci, řekla mi, že to tak určitě není, že ona sama vidí veliké pokroky, že jen mluví složitěji, tvoří souvětí nová slova a to mi připadá, že je to horší.

Ptala se mě na jeho sebevědomí, zdali je na tom lépe a popravdě řečeno opravdu to lepší je, někdy se tedy projevuje až moc, ale získal sebevědomí.... Prý to minule odblokovávala na kineziologii. TAkže teď nevím buď to funguje nebo se to střetlo s přirozeným vývojem.

Matěj má donést paní logopedce jeho obrázky, rád kreslí příběhy a někdy má kresby hodně zvláštní.

Výslovnost C děláme správně, C na začátku slova. Takže pokračujeme s výslovností C na začátku slova a tvoření celých vět např. To je Cecilka. Cecilka má copy.

Dalším ukolem je C na konci slova -  pec, klec.
Nacvičujeme dělením slova, nikdy nenacvičujeme s předešlým ukolem dohromady.  Nutno dělit
pe - c, kle - c... možno použít třeba dvě kostky a tím naznačit dělení.

Nácvik - si, se , sa - sssssssssssssssssi , dlouhé s a nakonec krátké i. Pomůcka jet mou rukou po jeho paži, od ramene až po zápěstí a říkat ssssssssssss pak tluknout na ručku a říct i.
Tyto pomůcky hodně pomáhají, vypadá to jako maličkost, ale dítě si uvědomí kde je konec a kde říci další písmeno.

Rytmizace - Matěj ukazoval rytmizaci celých vět. Pokračovat v básničkách. Jak děláme zapisování slabik, prý je super, že to tak umí.

Střídání rodů u počítání a je a jsou.
To je jedna židle, to jsou dvě židle, to je pět židel....
To je jedno kuře, to jsou dvě kuřata, to je pět kuřat...


Bavili jsme se o divadle, které máme z papíru a občas hrajeme pohádku. U Matýska je toto propadák, není schopen povykládat nějaký příběh, vypráví ho hodně po svém a nemá to hlavu ani patu.
Takže zítra budu vytvářet pomůcku, kterou pak nafotím a vložím.

Žádné komentáře:

Okomentovat