PročByla bych ráda, kdyby tento web byl pomocí pro rodiče stejně postižených dětí, předčasně narozených dětí, dětí s expresivní poruchou řeči a adhd. Pomohl jim vyřešit některé výchovné problémy či je jen navedl na správnou cestu. Chtěla bych tady ukázat práci s naším synem, pomůcky které používáme, různá logopedická cvičení. Ctěla bych Vám předat své zkušenosti se získáváním informací ohledně práce a výchovy s těmtito dětmi a myslím si, že rada od matky stejně či podobně postiženého dítěte je tou nejlepší radou.

sobota 9. března 2013


Škola a role učitele v léčbě ADHD
Učitel by měl vědět o diagnóze u svého žáka. Přestože  je ADHD primárně zdravotní problém a nikoli problém výchovný nebo výukový, je role pedagoga nezbytnou součástí komplexního přístupu.
Děti s ADHD mívají kolísavý výkon a správné školní hodnocení bývá problematické.
Většina dětí s ADHD má kvůli svému chování problémy ve vztazích doma i ve škole, mívají velmi nízké sebevědomí a chronický pocit křivdy – i když to třeba nedávají na sobě znát.
Pro dítě s ADHD je vhodnější malý kolektiv, ideálně 12-15 dětí, případně přítomnost  asistenta ve třídě.
Jestliže se přes veškeré úsilí dítěti ve škole nedaří, je potřeba, aby rodiče doplnili vzdělávání dítěte v mimoškolních hodinách.
Zásadní je otevřená komunikace mezi školou a rodiči, kladný postoj škole ke spolupráci s externími odborníky, například dětskými psychiatry nebo psychology a k farmakoterapii, pokud je lékařem předepsána.


Žádné komentáře:

Okomentovat