PročByla bych ráda, kdyby tento web byl pomocí pro rodiče stejně postižených dětí, předčasně narozených dětí, dětí s expresivní poruchou řeči a adhd. Pomohl jim vyřešit některé výchovné problémy či je jen navedl na správnou cestu. Chtěla bych tady ukázat práci s naším synem, pomůcky které používáme, různá logopedická cvičení. Ctěla bych Vám předat své zkušenosti se získáváním informací ohledně práce a výchovy s těmtito dětmi a myslím si, že rada od matky stejně či podobně postiženého dítěte je tou nejlepší radou.

sobota 9. února 2013

Zápis do školy

Matěj byl dnes na zápise do prvních tříd.
Škola to měla moc pěkně přichystané, v pohádkovém duchu. Byli tam žáci z pátých tříd převlečení za večerníčkové postavičky a děti vítali.
Matěj byl nesmělý, ale vše pozoroval.
V prvním patře se ho ujala výborná paní učitelka, kterou když jsme byli s panem ředitelem minulý týden na pohovoru, nám představil a hrozně mi padla do "oka". Bohužel již učí první třídu takže Matěje by neměla. S paní učitelkou prošli sami nějaké ukoly, povídali si, tvořili a pak nám řekla, postřehy z jejího šetření. Samozřejmě vyšel odklad, takže nyní nás čeká vyřizování a papírování ohledně odkladu.
Kdo ví v jaké škole ještě skončíme.

Matěj dostal plno vyrobených dárečků a ještě fotku budoucího školáka.

 
 
 
DESATERO PRO PRVŇÁČKA
 
1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče
2. Umím se obléknout i převléknout do dvičebního úboru a to tak rychle, že na mě nemusí nikdo z mých kamarádů čekat.
3. Umím si uvázat kličku na tkaničce
4. Správně držím tužku i pastelky, dovedu s nimi kreslit, umím malovat barvami.
5. Poznám červenou, modrou, žlutou, zelenou, hnědou a černou barvu.
6. Umím uklidit hračky, pastelky, knížky na místo, kam patří.
7. Do aktovky si uložím věci, kam patří.
8. Umím vystřihnout obrázek nůžkami.
9. Se zájmem a v klidu dovedu poslouchat vyprávění, pozorně sleduji pohádky, filmy a písničky a povídám si o nich s rodiči.
10. Dokážu se soustředi na činnost, hru a rozdělanou práci dokončím.
 
DESATERO PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ
1. Chválím své dítě za každý i sebemenší úspěch - pohlazením, slovy či splněním jeho přání. Vychováte z něj tak zdravě sebevědomého člověka.
2. Povzbuzujte své dítě, pokud má neúspěchy nebo se pustilo do nové činnosti. Přemýšlejte, jak společně neúspěchy eliminovat.
3. Nezavrhujte dítě kvůli chybám a nedostatkům. Nevkládejte do něj své nenaplněné sny, snažte se objektivně vidět jeho možnosti. O školní práci se zajímejte průběžně po celý rok.
4. Dávejte najevo svoji lásku a podporu. Každé díte je jiné - nesrovnávejte.
5. Stanovte jasné hranice toho, co si dítě smí dovolit, důsledně trejte na jejich dodržování. Rozhodně se to vyplatí.
6. Chraňte dítě před nadměrným seldováním televize, veďte ho k pohybu a pobytu venku.
7. Nestavte před své dítě nadměrné požadavky, netrestejte za známky a nezakazujte koníčky.
8. Dopřejte dítěti při učení přestávky, dítě se unaví rychleji než dospělý člověk. Střídejte činnosti. I opakování učiva je možné organizovat zábavnou formou.
9. Posilujte pamět. Zadávejte různé úkoly, hry.
10. Dítě potřebuje své pracoviště, které byste měli uspořádat tak, aby bylo bezpečné, přehldené a aby dítě nebylo zbytečně rozptylováno.
 


Žádné komentáře:

Okomentovat