PročByla bych ráda, kdyby tento web byl pomocí pro rodiče stejně postižených dětí, předčasně narozených dětí, dětí s expresivní poruchou řeči a adhd. Pomohl jim vyřešit některé výchovné problémy či je jen navedl na správnou cestu. Chtěla bych tady ukázat práci s naším synem, pomůcky které používáme, různá logopedická cvičení. Ctěla bych Vám předat své zkušenosti se získáváním informací ohledně práce a výchovy s těmtito dětmi a myslím si, že rada od matky stejně či podobně postiženého dítěte je tou nejlepší radou.

úterý 12. června 2012

Léčba - alternativní metody

1. NOOTROPIKA

Matěj užívá nootropil roztok, měli jsme užívat tento roztok 5ml ráno, léčbu jsme museli zhruba po měsíci stáhnout na 2ml. Matěj vstával v pět ráno, někdy i kolem čtvrté a usínal kolem 23hod večerní.
Začal být více agresivní, přestal poslouchat - byl schopný vstoupit do vozovky, do obchodu jsem s ním jít nemohla a byl neskutečně přecitlivělý.  Nyní užívá 2,5ml a vše se stabilizovalo. Jednou jsem zkoušela opět navýšit a připadalo mi, že to zase nedělá dobrotu.

Léčivou látkou je piracetam.
Piracetam přímým účinkem příznivě ovlivňuje funkci mozkových buněk v oblasti učení a paměti, bdělosti a vědomí jak zdravých lidí, tak i nemocných postižených funkčními poruchami mozku. Běžně nevyvolává sedaci; nevede k psychostimulaci.
Působí na centrální nervový systém několika mechanismy: moduluje přenos nervových vzruchů, stimuluje metabolické procesy a tím zajišťuje dostatečnou plasticitu neuronů, účinky ovlivňujícími srážlivost krve zlepšuje prokrvení mozku bez rozšíření cév.
U pacientů s nedostatečnými funkcemi centrálního nervového systému zvyšuje krátkodobé i dlouhodobé podávání piracetamu bdělost a zlepšuje poznávací schopnosti. Na EEG se tyto změny projevují významným vzestupem aktivity alfa a beta i snížením aktivity delta.
Piracetamchrání i obnovuje poznávací kapacitu mozku při jeho poškození, např. nedostatkem kyslíku, otravou či elektrošokovou terapií. Zkracuje dobu trvání vyvolaného nystagmu.

2. HOMEOPATIE

Homeopatie je léčebná metoda používaná zejména v alternativní medicíně. Je založená na zkoumání pacienta a jeho symptomů jako celku, kterého potom jako celek i léčí (princip totality symptomů). Používá vysoce ředěné (tzv. potencované) látky, které ve vyšší dávce u zdravého člověka vyvolávají příznaky podobné těm, jaké má léčená choroba (princip minimální dávky a princip podobné léčí podobné). Účinnost metody ani fungování jejích principů však nebyly spolehlivě vědecky prokázány a je přijímána kontroverzně.

Já osobně nejsem zastánce homeopatie, však nikomu to nechci vyvracet.

3. FARMAKOTERAPIE

Nejčastěji jsou používány léky metilfemidáty, jako je Ritalin a dexamfetamin, Dexarin, tyto léky jsou deriváty afetaminu, při správném užívání jsou účinné a bezpečné.
Tricyklická antidepresiva snižují klíčové projevy ADHD, zlepšují náladu, upravují hyperaktivitu, ale jsou to sedativa takže nezkvalitňují proces učení.
Antipsychotická léčba - bylo prokázáno, že se jedná o léčbu méně učinnou než stimulace.
Antihypertenziva -u něterých dětí se s úspěchem užívá tento lék.
Léky pro budoucnost - v USA jsou testovány nové léky pro léčbu ADHD
K dostání jsou v USA nové léky, je to retardovaný metylfemidát a dexamfetamin.

4. BIOFEEDBACK

EEG-BFB je metoda, která umožňuje trénovat mozek a naučit jej, aby pracoval efektivněji. Trénink působí na celou nervovou soustavu a umožňuje znovu zapojit centra, která u těchto dětí nejsou tolik aktivní. Pomáhá při léčbě poruch psaní, čtení nebo počítání, špatném soustředění, zklidnění impulzivity, poruchách výslovnosti, ale i spánku, depresích nebo neurózách, dokonce i epilepsii.
Trénink probíhá formou hry na počítači, kterou dítě ovládá jen svou vůlí, svou pozorností a soustředěním se na hru. V okamžiku, kdy jeho mozek pracuje v žádoucích pásmech, je odměňováno body, protože hra funguje tak, jak má.
Trénovaná osoba je připojena k počítači třemi elektrodami, které snímají mozkové vlny a třídí je do frekvenčních pásem. Ta se sledují na počítači a umožňují regulovat obtížnost hry tak, aby byl trénink pro dítě co nejefektivnější.

Hodně se mi líbí tato metoda, je však hodně finančně a časově náročná.

5. PORADENSKÁ PSYCHOLOGIE

Tomuto poradenství se budu věnovat v samostatném příspěvku a přidám naši zkušenost.


6.KINEZIOLOGIE

Kineziologie je jedna z nejznámějších metod alternativní medicíny, kterou uznávají psychologové, lékaři, učitelé i laici po celém světě. Postupně se začíná stále více rozšiřovat tato metoda i u nás. Kineziologie se týká studia svalů a pohybů těla (z řeckého kinesis - pohyb).Cílem kineziologie je udržování rovnovážného zdravotního stavu pomocí svalů lidského těla. Metoda je založena na poznatku, že každá skupina svalů lidského těla má vztah k dalším částem těla - k jednotlivým orgánům, zažívacímu ústrojí, žlázám, kostem a krevnímu oběhu. Pokud jsou v dobré kondici svaly, je i tělo v pořádku.

Já stále nemohu přijít na chuť této metodě. Nevěřím tomu, ale je možné, že dobudoucna tuto metodu vyzkouším.

Žádné komentáře:

Okomentovat