PročByla bych ráda, kdyby tento web byl pomocí pro rodiče stejně postižených dětí, předčasně narozených dětí, dětí s expresivní poruchou řeči a adhd. Pomohl jim vyřešit některé výchovné problémy či je jen navedl na správnou cestu. Chtěla bych tady ukázat práci s naším synem, pomůcky které používáme, různá logopedická cvičení. Ctěla bych Vám předat své zkušenosti se získáváním informací ohledně práce a výchovy s těmtito dětmi a myslím si, že rada od matky stejně či podobně postiženého dítěte je tou nejlepší radou.

čtvrtek 28. února 2013

Zásady přístupu k dítěti s ADHD pro rodiče

objevila jsem letáček tak přepisuji nějaké info.

1. Poskytujte dítěti bezprostřední a konkrétní zpětnou vazbu na jeho chování. Pokud dítě porušuje stanovená pravidla, pokárejte  ho bezprostředně a konkrétně. Klidně a srozumitelně mu vysvětlete, co se vám nelíbí na jeho chování. Neříkejte, jsi neposlušný a nepořádný, ale začínejte slovy např. nelíbí se mi, že jsi mne neposlechl, vadí mi, že jsi neuklidil....

2. Vyhněte se zevšeobecňování - např. ty všechno pokazíš, z tebe nic nebude, jsi zlý..... Nic nebere motivaci ke snažení víc, než všeobecná ponižující tvrzení.

3. Hodnoťte dítě co nejčastěji pozitivně. Najděte to, v čem je dítě úspěšné nebo dobré, pochvalte ho a snažte se tyto pozitivní vlastnosti co nejvíce podporovat, aby mohlo být dítě v něčem na sebe hrdé.

4. Používejte pravidlo - pochvala před trestem. Pokud dítě dělá něco špatného, zkuste nejprve jeho chování změnit po dobrém, a když vás poslechne, pak je pochválíte. Pochvala má být nejméně 3x častěji než trest a má ocenit a do budoucna podpořit vhodné chování.

5. Používejte pomůcky ke sledování času a důležitých informací.
Používejte budík, aby dítě samo vidělo, kolik mu zbývá času. napište díěti jednoduchý seznam úkolů nebo kartičky s důležitými pravidly - neodcházím při jídle od stolu, vzal sis klíče...

6. Předvídejte problémové situace. Před rizikovými situacemi připravte dítěti přiměřený program (knížka, hračka, soutěž) a sdělte dítěti 1-2 nejdůležitější zásady chování, například - drž se mě za kuru a na nic nesahej.

7. Snažte se o soustavnost a důslednost, aby dítě mělo jistotu, že daná pravidla platí stále.

8. Nerozčilujte se jednejte klidně a hned.

9. Nepovažujte problémy dítěte za svůj osobní problém nebo ze selhání výchovy. Díte tak nejedná ze zlého úmyslu, ale z pocitu vnitřního neklidu nebo z nesoustředěnosti.

10. Smiřte se s tím, co už se stalo, a plánujte pozitivní změny do budoucna. Každý den udělejte hodnocení a proberte s dítětem, co se mu za den povedlo a co ne.Domluvte se, jak příště může své chování změnit. Nezapomeňte  zdůraznit a pochválit každé pozitivní chování.

11. Myslete na budoucnost dítěte.
Nesnižujte požadavky na dítě a nerezignujte na jeho výchovu.

12. Najděte si čas na sebe a na regeneraci svých sil.
Jen klidný a vyrovnaný rodič může být svému dítěti oporou a vzorem.

Žádné komentáře:

Okomentovat