PročByla bych ráda, kdyby tento web byl pomocí pro rodiče stejně postižených dětí, předčasně narozených dětí, dětí s expresivní poruchou řeči a adhd. Pomohl jim vyřešit některé výchovné problémy či je jen navedl na správnou cestu. Chtěla bych tady ukázat práci s naším synem, pomůcky které používáme, různá logopedická cvičení. Ctěla bych Vám předat své zkušenosti se získáváním informací ohledně práce a výchovy s těmtito dětmi a myslím si, že rada od matky stejně či podobně postiženého dítěte je tou nejlepší radou.

čtvrtek 21. února 2013

APLA Praha

v uterý a středu jsem byla na školení ohledně problémového chování.

Dozvěděla jsem se spoustu nového, nové informace, nový pohled na problémové chování, nové metody a terapie.

Školil nás pan Hynek Jůn  http://www.praha.apla.cz/phdr-hynek-jun-ph-d.html
Jeho znalosti a osobní zkušenosti vedly k tomu, že školení bylo velmi příjemné, srozumitelné, přínosné a obohacené praktickými příklady z jeho praxe. Tudíž pro nás i zapamatovatelné.

Vypíši pouze pár bodů které byly velmi zajímavé.

Problémové chování - je to jakékoliv chování, které personál nebo rodič vyhodnocuje jako problémové.  (velmi zajímavé - co může být pro jednoho problémové chování, druhý člověk to přejde jakoby nic a je to pro něj maličkost)

Pracovník v sociálních službách by si měl vždy uvědomit.
CHODÍME K UŽIVATELŮM DOMŮ? NEBO UŽIVATELÉ CHODÍ K NÁM DO PRÁCE?
(velmi důležitý pohled na práci v sociálních službách)

Odprostit se od diagnoz a řídit se fyzickým věkem uživatele ne mentálního.
(opět velmi zajímavé - jak v motivaci - trestech - přístupu)

Dozvěděli jsem se něco také o rozhodovacím modelu, jak se tedy chovat v momentu kdy dochází k problémovému chování.

Mohla bych pokračovat dále, ale tyto body mi přpadají jako jednoduché a důležité.

Žádné komentáře:

Okomentovat